د انسان وجود ته د ام روغتیایي ګټې

①- د سترګو د لیدلو وړتیا سالمه ساتي.

②- پوست ځوان او ښکلی ساتي دارنګه د انسان پر

مخ د زوړوالي د کرښو پیدا کیدل ځنډوي.

③- په وینه کي د بد کولسټرول اندازه کموي.

④- د انسان جنسي وړتیا پیاوړې کوي.

⑤- کافي اندازه خوراک یې د شکري ناروغۍ خطر کموي.

⑥- د سر ویښتان قوي ساتي.

آم د بېلابیلو ویټامنو او منرالونو غني منبع ده.

Back to top button